TEKNISK TEGNING

Teknisk tegning styrker byggesøknaden

Er du en byggmester, arkitekt eller har behov for tekniske tegninger i forbindelse med søknader for byggesaker?

Hilde Ramsdal har god erfaring med tekniske tegninger. Hun tegner i programvaren AutoCAD LT – 2D. Typiske oppdrag Hilde har gjennomført er tegninger av utestuer, verandaer, mindre tilbygg, tilbygg på kai, brygge og nøst. 

Du som oppdragsgiver gir oss den nødvendige informasjonen Hilde behøver for å tegne for deg. Det vil som regel være beskrivelse av prosjektet, størrelse og plassering på eiendom. Basert på den informasjonen kan Hilde skape en tegning som til bruk i for eksempel en søknad eller et innsalg. Vi tar høyde for at det vil komme justeringer etter tilbakemelding fra deg, og kommer frem til et resultat du er fornøyd med. 

Hilde Ramsdal

I tillegg til å være vår rådgiver på grafisk design, har Hilde Ramsdal blitt en viktig ressurs som teknisk tegner, og fått seg god erfaring med tegning for byggesaker.