GRAFISK DESIGN

Bruk bedriftens visuelle profil til å påvirke potensielle kunder. Alt du viser i form av trykksaker og på digitale flater har en påvirkningskraft. Ønsker du et uttrykk som både tar hensyn til virksomhetens identitet og som får bedriften til å skille seg ut? Det kan vi hjelpe deg med!

Typiske oppdrag vi kan bistå med er utforming av trykksaker som kampanjer, hefter, brosjyrer, kataloger, inforgrafikk, 3D-illustrasjoner, dokumenter og årsrapporter. Vi lager gjerne banner-annonser og bildemateriell til dine kampanjer på sosiale medier. Ta kontakt med oss for å finne ut om vi kan designe de formatene du har behov for!

Hilde Ramsdal er vår grafisk designer med allsidig erfaring. Samarbeidet fungerer slik at etter avtale om prosjektets omfang og frist, vil Hilde lage utkast basert på deres innhold eller innhold fra database. Du vil få utkast til ferdig resultat og kunne holde en dialog om eventuelt hvilke endringer du ønsker. 

Hilde Ramsdal

Hilde er en erfaren og allsidig grafisk designer som mestrer programmer som InDesign, Photoshop og Illustrator, og som har et godt øye for visuelle uttrykk.