Byggesøknader – bistand med byggesaker

 

 

Jobber du med prosjekter som krever byggesøknader? Skal du i gang med en søknad om byggetillatelse på din tomt? Vår fagkompetanse vil være til stor nytte i byggesaken du jobber med.
Byggesaker kan være en dynamisk prosess hvor offentlige instanser avgjør om prosjektet får fortsette eller falle. Om du ønsker å gjennomføre denne prosessen på en profesjonell måte, har vi riktig fagperson til deg.

Torstein har bakgrunn som byggingeniør og flere års erfaring med søknadsprosesser og rådgivning. Typiske oppdrag er alle typer byggesaker i tiltaksklasse 1 og 2 :

 • Nybygg og endring av bygg
 • Dispensasjonssaker
 • Permanente og midlertidige tiltak
 • Bruksendring
 • Oppretting av matrikkelenhet og fradelingsaker
 • Seksjonering av bolig
 • Seksjonering av tomt
 

Samarbeidet starter med at du som oppdragsgiver redegjør for tiltaket som skal søkes om, og gir relevante opplysninger og eventuelt tekniske tegninger. Det sjekkes for søknadsplikt og avklares om tiltaket er i strid med PBL / TEK, reguleringsplan/kommuneplan eller andre offentlige forskrifter eller retningslinjer.

Hvis tiltaket utløser krav om dispensasjon, underrettes kunden. Vi gjør da en vurdering av om tiltaket kan tilpasses for å unngå søknad om dispensasjon, eller om vi skal gå videre med tiltaket som en dispensasjonssak, hvor den kommunale saksbehandlingstiden tar vesentlig lenger tid enn sakene uten dispensasjon. I neste instans klargjøres byggesaken for nabovarsling for innsigelser. Alle merknader skal kommenteres og følge byggesaken inn til kommunen. Etter gjennomført tiltak, sendes inn søknad om ferdigattest.

For byggteknisk modellering av bygg og konstruksjoner, benytter Torstein seg av Autodesk Revit med tilhørende applikasjoner. For statiske beregninger og dimensjonering av stål og betong, brukes FEM-Design 3D-Structure og aktuelle moduler av OS-prog.

Eksempler på hva vi kan hjelpe med:

 • Byggesøknad for garasje
 • Byggesøknad i forbindelse med seksjonering
 • Byggesøknad for å bygge utestue eller pergola
 • Byggesøknad i forbindelse med veranda eller terrasse

Er det andre ting du ønsker å bygge? Ta kontakt – vi kan hjelpe!

 

Ansvarlig søker

Target Consulting har sentral godkjenning, og fungerer som ansvarlig søker. Ansvarlig søker er bindeleddet mellom kommune og tiltakshaver.Veiledning rundt søknadsplikt

 

Det er ikke alltid lett å forstå seg på reglene rundt byggesøknader – trenger du å søke eller ikke? 

1.mai 2021 kom det nye regler som gir fritak fra å søke i forbindelse med bygging av terrasse og tilbygg. Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

Er du fortsatt i tvil, kan vi gjøre det enklere å finne frem og komme til en beslutning. Vi bistår med å undersøke søknadsplikt og sortere i regelverket. Vi hjelper deg med å danne et grunnlag slik at du kan komme frem til en konklusjon om du ønsker å sende inn søknad. 

Veiledningen koster NOK 2 400,- Ønsker du vår videre bistand med en byggesak, vil du få avslag tilsvarende den samme summen på 2 400,-

Torstein Skutle

Torstein har bakgrunn som byggingeniør og flere års erfaring med søknadsprosesser og rådgivning.

Signe Helgheim

Signe er utdannet byggingeniør og jobber til daglig med byggesak og teknisk tegning.

Hilde Ramsdal, Grafiker

Hilde Ramsdal

Hilde Ramsdal har god erfaring med tekniske tegninger. Hun tegner i programvaren AutoCAD LT – 2D.